Mat og Sirkulær økonomi

Mat og Sirkulær økonomi

Stig Jacobsen
LinkedIn
Stig Jacobsen er gründer og eier i SNW. Han leder utviklingen av selskapet og lanseringen av appen Fuud.
Det ligger i begrepet sirkulær økonomi at det vi produserer, på ett eller annet tidspunkt, vender tilbake til utgangspunktet for gjenskapning eller være en del av et annet nytt produkt.
I en sirkulær økonomi skal altså verdien av det som produseres opprettholdes så lenge som mulig i verdikjeden.

Regjeringen omtaler sirkulær økonomi på sin side (regjeringen.no):

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. Mer effektiv bruk av ressurser er sentralt for ny vekst og omstilling til en lavutslippsøkonomi. Utvikling mot en mer sirkulær økonomi vil kunne bidra både til grønn omstilling og økt konkurransekraft i etablerte virksomheter, samt å legge grunnlag for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

Når det gjelder lokalmat er dette utfordrende. En lite uniformert tilbudsside, med varierende mengde varer i et varierende tidsrom (sesong) er krevende. En systematisering for å få brakt mest mulig mat fremover i verdikjeden krever standardisering. Det gjør igjen at det som er annerledes, for stort, for lite eller ute av farge/form faller fra. Og lokalmat har nettopp den kvaliteten, den er unik og kommer i mange artige fasonger.

«Gjennom appen Fuud gjør vi det mulig å tilby folk varer som faller ut av verdikjeden. Vi plukker opp mat som faller ut av systemet (mat som ville blitt dyrefor eller avfall) og legger det inn i appen. På den måten redder vi kilovis med helt kurant og god mat.»
Stig Jacobsen, daglig leder Sharenotwaste AS.

Vi tror at digitaliseringen gjør det mulig med systemer som er «lettere på foten». Sharenotwaste har derfor utviklet en ny app, Fuud som vil ta plass og utfordre matsystemet slik vi kjenner det i dag. Vi vil tilby en plattform for omsetning av lokalmat og mat som faller fra underveis. Vår målsetting er at en større mengde mat kommer frem til forbruker i stedet for å gå rett til svinn underveis i prosessen.

Effekten av en slik inngripen i verdikjeden er i tråd med sirkulær økonomiens grunnbegreper. Matvarene kommer frem til folk mens de fortsatt har verdi som mat. For oss handler det om å tette hullene hvor maten ramler ut i verdikjeden, plukke de opp og tilby det i plattformen Fuud.

Vi arbeider for at folk kan spise mer av maten som produseres. Vi kaller det #Bærekraftipraksis.

Flere artikler finner du på vår Blogg

Du kan lese mer om Fuud på www.fuud.no

Bedrifter kan være med å redde mat - se mer om  #Bærekraftipraksis her.