Hei

Jeg heter Trond Moi og er matredder.

Vi inviterer bedrifter til å være med på vårt matredder prosjekt.

🌱 Det er handling
🌱 Det gir umiddelbare resultater
🌱 Det starter nå

Vi skal øke kunnskap, endre holdninger og redde mat som i dag faller ut av matsystemet tidlig i verdikjeden. Til det trenger vi hjelp av ansvarlige selskaper som ønsker å bidra til praktisk handling.

For å skape et mer bærekraftig samfunn, må vi tenke utover egen bedrift og ut av boksen. Vi kaller det #Bærekraftipraksis


Vårt mål er å redde
1.000.000 kilo mat

Verdi for bedriften

Sosial innovasjon vil kanskje være den viktigste faktoren for å tiltrekke seg de beste folka i fremtiden. En deltakelse i #Bærekraftipraksis vil ha betydning for bedriftens og merkevarens verdi.

Sosial innovasjon definerer hvor du finner fantastiske plasser å jobbe!

Engasjement

For å skape en endring som gir utslag på FN's Bærekraftsmål er kompetanse og engasjement i organisasjonen viktig. SNW stiller med kunnskapsrike, engasjerende og artige mennesker som inspirerer og beveger andre.

Bedriftens ledelse ønsker å ta samfunnsansvar og aktiverer ansatte i prosjektet.

Sammen skaper vi engasjement for å redde MYE mat tidlig i verdikjeden.

Resultater

SNW rapporterer konkrete tall på kilo mat bedriften er med å redde. I tillegg kommer innsatsen og verdien av inkludering i organisasjonen. Alt oppsummeres i egen rapport fra SNW til bedriftens egen Bærekraftsrapport.

Vi ønsker å være synlige når vi redder mat. Vi deler artikler, historier, foredrag, engasjement og aktiviteter. Alt sammen med våre engasjerte ambassadører.

Synlighet gir synergier. Mange vil se og lære av prosjektet og selskapene som deltar.

Forespørsel

Ta kontakt for å høre mer om #Bærekraftipraksis og hvordan du som bedrift kan kvalifisere deg til å være med.
Prosjektet startet opp i januar 2022.
Ta kontakt