Bondeopprøret

Bondeopprøret

Asgeir Grøneng Hartveit
LinkedIn
Asgeir Grøneng Hartveit er gründer og eier i SNW. Han har arbeidet med å utvikle ideene bak SNW i flere år og er aktiv i utviklingen av selskapet.
Mitt bidrag i #Bondeopprøret. Vi har behov for at noen produserer mat i nærheten av der vi bor. Vi trenger norsk matproduksjon og vi trenger bonden. I tillegg til at det er nødvendig er det også ønskelig.
Vi ønsker å ha norske bønder i nærheten og vi ønsker å spise mer lokalmat. Vi ønsker å vite hvor maten kommer fra, og vi liker å møte de som produserer den.

Hvordan kan vi som konsumenter bidra til at flere kan leve godt av å produsere god mat i Norge?
Nødvendigheten av lokal produksjon er grunnleggende politiske beslutninger. Vårt ønske om mer mat fra nærområdet er markedsrelatert. For å løfte salg av mat må hver av oss etterspørre og kjøpe mer mat fra nærområdet.

Etterspørsel
I mai 2012 var det et kraftig jordskjelv i Emilia-Romagna regionen i Italia. Det rammet de enorme lagrene av Parmesan ost og store deler ble ødelagt eller måtte konsumeres raskt. Det var en stor krise for hele regionen, og med et beregnet tap på over 200 millioner dollar, så man for seg mange år før de lokale produsentene kunne komme på fote igjen. Stjernekokken Massimo Bottura ville det annerledes. Gjennom å fremme tradisjonelle retter med ny vri der Parmesan og ris fra regionen inngikk, fikk han en hel verden av kokker til å etterspørre mer Parmesan (historien kan nytes på Netflix Chef's Table serie).

Massimo Bottura klarte å skape en stor etterspørsel i markedet etter Parmesan. En etterspørsel som løftet salget og løftet ga produsentene et økonomisk handlingsrom. Når vi i dag opplever #bondeopprøret har vi norske konsumenter samme mulighet. Vi kan gi mat fra nærområdet, fra lokale bønder og fra lokale produsenter et skikkelig løft.


Når det gjelder matproduksjon må våre folkevalgte ta ansvar og sørge for rammebetingelsene. Men hver av oss kan også bidra mye. Lokalmat er sunn, god og bærekraftig. Den har fått lengre tid i sine naturlige omgivelser før den høstes, plukkes eller slaktes. Den smaker fantastisk og kommer fra et sted nær deg. Det er jo egentlig et veldig enkelt valg.

Lokalmat Party
Neste gang du har selskap hjemme skal du servere mat som er nær deg. Kortreist, lokalt og fra entusiastiske produsenter.

Du trenger egentlig ikke vente til neste gang du skal ha selskap. Du kan faktisk lage en egen fest for lokalmaten. Vi har Taco fredag, Pizza kveld, Barbecue osv. Hva med et eget Lokalmat Party? Lokalmat Mandag? Kortreist Lørdag? Venners venner der hver bringer en lokalmat rett? Hageselskap med lokal grillmat og deilige salater....


Etterspørselens kraft er stor.
Hvis hver av oss gjør en liten endring vil det få en stor betydning for den norske bonden. Hvis vi etterspør mer av lokalprodusert mat vil våre nærområder blomstre og mange flere kan leve av sine småbruk. Det kan være vårt bidrag i #Bondeopprøret.

Flere artikler finner du på vår Blogg

Du kan lese mer om Fuud på www.fuud.no

Bedrifter kan være med å redde mat - se mer om  #Bærekraftipraksis her.