Kutt matsvinn

Kutt matsvinn

Asgeir Grøneng Hartveit
LinkedIn
Asgeir Grøneng Hartveit er gründer og eier i SNW. Han har arbeidet med å utvikle ideene bak SNW i flere år og er aktiv i utviklingen av selskapet.
Bring maten lengre frem i verdikjeden! Matproduksjon er årsaken til omkring 1/3 av klimagass utslippet på jorden og mye av det er en naturlig prosess som er viktig for oss.
Den store utfordringen med utslipp fra mat er at vi ikke klarer å utnytte det vi produserer. Problemet er systemet som håndterer maten. Beregninger viser at 1/3 av mat som produseres for mennesker aldri blir spist. 10% av globalt klimagassutslipp kommer derfor fra mat vi produserer, men aldri spiser.

Dette er ikke bare mat som har gått ut på dato eller som råtner i kjøleskapet. Det er også mat vi mister eller sorterer bort i produksjon, på lager og i transport. Nær halvparten av matsvinnet er mat som tapes på veien fra produsent til konsument.

Vi har et system problem.

Dagens system for matproduksjon og distribusjon har store mangler. Algoritmen for produksjon og distribusjon av mat fungerer ikke godt nok og hvis vi i dag hadde foreslått et slikt system, ville det nok aldri blitt godkjent.

Med bakgrunn i FN’s bærekraftsmål har Landbruks- og matdepartementet satt seg mål å halvere matsvinn i Norge fra 2015 frem til 2030. Vi er nå halvveis på reisen og har redusert matsvinnet med 10%.

Skal vi klare målet må vi tenke nytt.

For å få effekt nå, må nye algoritmer skrives, iverksettes og fungere parallelt med dagens algoritmer. Nye algoritmer som gradvis tar over de gamle må introduseres for å skape et nytt bærekraftig system. Dagens systemer må åpne opp for nye tanker og gamle fastlåste tanker må utfordres.

I Sharenotwaste tester vi allerede ut nye tanker og nye måter å gjøre ting på. Med nye algoritmer og digitalisering av verdikjeden vil vi bidra til at vi innen 2030 skal nå Norges mål på 50% reduksjon.

Det er Matvett sin #Kuttmatsvinnuken første uke i juni.

Vårt bidrag i Kuttmatsvinnuken er konkret. Vi redder mat på Østlandet. Maten tar vi med oss på Sommerfesten til Teleplan AS på Fornebu. Vi viser frem hva som kan reddes.

Vi ønsker å påvirke og endre folks kvalitetsforståelse gjennom å synliggjøre maten som er sortert bort. Vi vil oppfordre til å kjenne og lukte på råvarene vi redder og deretter tilbereder vi maten og deler ut smaksprøver. Sammen med Teleplan har vi ambisjoner om å gjøre de ansatte til Matreddere som vil bidra til at Norge når sine mål. Sammen med Teleplan og Fredskjær Gård redder vi mat. Sistnevnte har stilt opp og bidratt med kompetanse, innspill og mat som kan reddes i prosjektet.

#Kuttmatsvinnuken er i gang og i Fuud appen kan du finne mat som kan reddes.

Se mer på https://www.sharenotwaste.com/bproject

Flere artikler finner du på vår Blogg

Du kan lese mer om Fuud på www.fuud.no

Bedrifter kan være med å redde mat - se mer om  #Bærekraftipraksis her.