Er nettbutikker egnet for Lokalmat?

Er nettbutikker egnet for Lokalmat?

Asgeir Grøneng Hartveit
LinkedIn
Asgeir Grøneng Hartveit er gründer og eier i SNW. Han har arbeidet med å utvikle ideene bak SNW i flere år og er aktiv i utviklingen av selskapet.
Påstand: For å få vekst i salg av lokalmat kreves det en brukervennlig, lavkost og enkel modell som effektivt kobler den som søker lokalmat og den som vil selge mat.
De siste årene har det vært spredte initiativ til å starte nettbutikker for salg av lokalmat. Utgangspunktet for lokale produsenter eller småbruk har gjerne vært digitalisering via Facebook, der noen har utviklet seg videre og skapt egen nettbutikk.

I tillegg har det vært gjort utallige forsøk på å skape "enda en ny felles nettside" for lokalmat. Selv om vi har opplevd økt salg av lokalmat i Norge har ikke lokalmat hatt den ønskede veksten man forventet gjennom satsingene på nettsider eller Facebook.

Hvorfor er det slik?
Suksessrik netthandel er basert på en butikk i skyen, standardiserte varer/forpakninger, effektive innkjøp systemer, effektiv logistikk og fantastiske lagersystemer. Kjøpere har gjerne en statisk adresse og det er koblet på et distribusjonsapparat som er svært kostnadseffektivt og rimelig. Nettbutikken krever, for å dekke inn kostnadene med systemet, et veldig stort antall transaksjoner daglig for å bli lønnsom. Den krever stabil input og varer som passer i systemet.

Omsetning av lokalmat er nettopp det motsatte av systemets krav til effektivitet tidlig i fasen.
Lokalmat er best når den er nærme kunden og har kort tid mellom høsting og spising. Derfor er digitalisering av lokalmat annerledes enn vanlig netthandel. Omsetning av Lokalmat blir først reelt sett digitalisert når vi tar i bruk et godt verktøy som er basert på mobil handel. Det handler om nærhet til produsent, om lettfattelig oversikt over mulighetene og et verktøy for handel tilpasset forbruker der og da!

Selv om mye av lokalmaten også er varer som kan lagres og transporteres, vil en digital markedsplass for lokalmat være avhengig av mengde og tilbud av ferske varer. Derfor er det for lokalmat i mye større grad behov for en "Instant" -butikk basert på tilgangen av ferske varer, her og nå.

Vi mener at suksess for Lokalmat ikke kan bygges på at alle har sin egen nettbutikk eller spede forsøk på å etablere nasjonale nettbutikker ut fra lokale aktører.

Vi mener at suksess for lokalmat forutsetter:

-en enkel og brukervennlig plattformen som har god markedsposisjon og som alle kjenner til
-en plattform som tar utgangspunkt i de store brukergruppene - de som etterspør lokalmat
-en plattform som tar i bruk den lettbente delingsøkonomiens prinsipper

Da vil vi få et etterspørselsdrevet marked der kunder enkelt kan finne lokalmat.

Flere artikler finner du på vår Blogg

Du kan lese mer om Fuud på www.fuud.no

Bedrifter kan være med å redde mat - se mer om  #Bærekraftipraksis her.