#Bærekraftipraksis

og du er herved invitert

Hei

Jeg heter Trond Moi og er matredder.

Vi inviterer nå utvalgte bedrifter til å være med på vårt matredder prosjekt.

Vi må tenke utover egen bedrift og ut av boksen for å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi kaller det #Bærekraftipraksis

Les mer om prosjektet og hvordan du og dine kolleger gjennom engasjement og handling kan være med å gjøre en innsats for Bærekraftsmål nummer 12.

Vårt mål er å redde
1.000.000 kilo mat

ALLE kan bidra
‍.... og herved er du invitert

Sharenotwaste

Sharenotwaste digitaliserer for å effektivisere etablerte verdikjeder. Vi legger nå inn ekstra innsats på å nå FN's Bærekraftsmål nr. 12.

Med SNW kan man redde mat som er for stor, for liten eller for annerledes for butikkene. Eller mat som i dag ikke kommer frem til folk.

+

Bedriften

I kraft av å ha en sterk merkevare, godt organisert struktur og engasjerte ansatte, har bedrifter mulighet til å levere på bærekraftsmål utover egen kjernevirksomhet.

Organisasjoner som ønsker bidra med innsats for å nå FN's Bærekraftsmål inviteres med av SNW til et stort felles løft gjennom praktisk handling.

=

Felles mål

Bedrifter deltar i prosjektet på overordnet nivå, i arrangementer og med engasjerte ansatte.

Gjennom samarbeid på tvers av bransjer og med engasjerte folk, skaper vi et stort løft på flere av FN's Bærekraftsmål.

Effekt internt i bedriften

Verdifull arbeidsplass

På arbeidsplassen skal man levere. I tillegg sosialisere, dyrke felles mål og bedriftens verdier. Saker som engasjerer de ansatte er også viktige for bedriften og merkevaren.

Mat er en god kulturbygger. Det er samlende å snakke om råvarer, lage mat og dele et måltid. Bånd knyttes, til kolleger og organisasjonen.

Rapport

Aktiviteter skapes og kilovis med mat reddes. Tallene aggregeres tilbake til bedriften for å bli inkludert i egen Bærekraftsrapport. Direkte tall på FN's Bærekraftsmål nr. 12.

I tillegg kommer innsatsen, deltakelse i programmer, sosiale matredder aktiviteter og verdi av inkludering i organisasjonen. Alt oppsummeres i egen rapport fra SNW.

Synlighet

Vi ønsker å være synlige når vi redder mat. Synlighet gir synergier. Flere vil se og lære. Flere vil se opp til og ta etter de som går foran og tar ansvar for å redde mat.

Prosjektet gir stor synlighet gjennom artikler og historier. Vi kan dele foredrag, holdningsarbeid, engasjement og aktiviteter. Alt sammen med våre engasjerte ambassadører.

10% av
klimagass utslipp
kommer fra mat vi
aldri spiser

Eksempel Engasjement

I Praksis
Trond Moi er mest kjent for kokkelandslag, restauranter og TV opptreden. Hans største engasjement ligger i matsvinn og å ta vare på alt godt som kommer fra jorda. Trond vil være en stor bidragsyter i prosjektet og hyppig å se på scenen, i kontorlandskapet og i pop-up situasjoner.

Kanskje kommer han hjem til deg en onsdag?

Inspirasjon
Når mat skal lages med lokale råvarer og mat som ellers ville blitt kastet, må kreative sjeler inspirere. Våre ambassadører er unge, kreative, voksne og sjarmerende personer du gjerne kjenner fra media. De er kokkekunstnere, graver dypt i jorda eller skaper de herligste måltider av nesten ingenting. I prosjektet vil de inspirere, sosialisere og skape engasjement på arbeidsplassen.


Gøye Grønnsaker
Noen ganger er vi heldige og kan lage Gøye Grønnsaker Party. Matredderens julebord er Gøye Grønnsaker måltidet med kåringer og priser for de beste innslagene.

Dette er #Bærekraftipraksis

Fakta
Co2 utslipp Opp til 10% av verdens co2 utslipp kommer fra produsert mat vi aldri spiser.

Reduksjon av utslipp fra mat og et mer bærekraftig konsum er et mål ALLE organisasjoner kan bidra til og rapportere om i sin Bærekraftsrapport.

Bedrifter kan i kraft av å være en organisasjon med sterk merkevare og god organisering være en stor bidragsyter. 

Vi tilbyr å øke kompetanse om mat, gradvis endre holdninger om mat og legge tilrette for enklere handel av mat som i dag ofte blir til matsvinn.
Bedriftens ansatte blir bidragsytere i hverdagen, redder mat og bedriften kan utgjøre en forskjell på Bærekraftsmål nr. 12. 

Bedre kunnskap, endrede holdninger og endret handlemønster vil konkret føre til at det blir reddet mye mat i dagens verdikjede. Tallene aggregeres og rapporteres tilbake til bedriften. Bedriften kan rapportere sin innsats på Bærekraftsmål nr. 12.


Bakgrunn

FN

Klokken tikker mot 2030og FN er tydelige på sine mål: Vi må redde mer av maten som faller ut i verdikjeden på vei fra gården til butikken. I tillegg til å være flinkere på hjemmebane må vi også være deltakende for å få redusert matsvincet som oppstår i verdikjeden.

Sharenotwaste

Sharenotwaste har startet jakten på lokalmat. Det er store mengder mat som i dag aldri nå frem til folk. Den faller av lasset underveis og blir til dyrefor eller blir kastet. Vi skal skape større interesse for denne maten, plukke den opp og dele den ut til folk.

Hjørnesteinsbedrifter

Vi setter lys på problemstillingen, inviterer med bedrifter og engasjer ansatte i et praktisk prosjekt. Vi skal sammen redde maten og skape endring av innkjøpsvaner som er varig og bærekraftig. Vi søker organisasjoner som ønsker å bidra i kraft av mange ansatte og sterk merkevare.

Prosjektet vil fokusere på :

Kunnskap

Kunnskap knyttet til matproduksjon, tap av mat underveis i verdikjeden og matsvinn er grunnleggende for prosjektet. Vi skaper forståelse hvorfor mat som kommer direkte fra produsent smaker bedre og har større verdi for samfunnet.

Med oss har vi sterke navn som er gode på kunnskapsformidling og å sette maten i riktig perspektiv.

Mål:
Større forståelse av verdien lokalmat har i samfunnet og hvor mye mat en kan redde ved å endre innkjøpsvaner

Holdning

Kunnskap knyttet til matproduksjon, tap av mat underveis i verdikjeden og matsvinn er grunnleggende for prosjektet. Vi skaper forståelse hvorfor mat som kommer direkte fra produsent smaker bedre og har større verdi for samfunnet.

Med oss har vi sterke navn som er gode på kunnskapsformidling og å sette maten i riktig perspektiv.

Mål:
Større forståelse av verdien lokalmat har i samfunnet og hvor mye mat en kan redde ved å endre vaner

Handling

Kunnskap knyttet til matproduksjon, tap av mat underveis i verdikjeden og matsvinn er grunnleggende for prosjektet. Vi skaper forståelse hvorfor mat som kommer direkte fra produsent smaker bedre og har større verdi for samfunnet.

Med oss har vi sterke navn som er gode på kunnskapsformidling og å sette maten i riktig perspektiv.

Mål:
Større forståelse av verdien lokalmat har i samfunnet og hvor mye mat en kan redde ved å endre vaner

Hva skal SNW gjøre under Handling?

Sharenotwaste tilbyr en plattform for direkte handel av lokalmat mellom Produsent og konsument. I tillegg har vi utviklet en plattform for deling av mat som ellers ville blitt til matsvinn. Matsvinn som oppstår tidlig i verdikjeden. Verktøyet er på plass, nå skal det handles.

#Bærekraftipraksis prosjektet kan beskrives med følgende handlinger:

1 Kartlegge og finne mat som ligger igjen i verdikjeden
2 Gjøre det attraktivt for produsenter å redusere matsvinnet og slippe det ut i markedet
3 Plukke opp maten og håndtere den på en rask og effektiv måte
4 Tilby den i vår digitale plattform Fuud
5 Distribuere maten til konsumenter

1
Hvor finnes maten vi skal redde:
I reisen fra Gård til gaffel forsvinner det store mengder mat. Det er produkter som er for små, for store og ukurante i form eller farge. Det kan være produkter som ikke har tålt lagring, overproduksjon eller lav etterspørsel pga. sesongsvingninger.
Nedenfor vises verdikjeden med oppdeling av matsvinn til de internasjonale betegnelsene Food Loss og Food Waste for å vise hvilken type matsvinn som oppstår hvor. Dette prosjektet vil i stor grad bevege seg innenfor Food Loss området.
2
Hvordan skal vi gjøre det attraktivt for produsenter å dele matsvinn:
I reisen fra Gård til gaffel forsvinner det store mengder mat. Det er produkter som er for små, for store og ukurante i form eller farge. Det kan være produkter som ikke har tålt lagring, overproduksjon eller lav etterspørsel pga. sesongsvingninger.
Nedenfor vises verdikjeden med oppdeling av matsvinn til de internasjonale betegnelsene Food Loss og Food Waste for å vise hvilken type matsvinn som oppstår hvor. Dette prosjektet vil i stor grad bevege seg innenfor Food Loss området.
3
Plukke opp maten og håndtere den på en rask og effektiv måte:
Mat som kan reddes må også være mat som kan hentes, fraktes og oppevares slik at den ikke forringes på vei til konsumenten. xxxxxx4
Den digitale Plattformen Fuud:
I reisen fra Gård til gaffel forsvinner det store mengder mat. Det er produkter som er for små, for store og ukurante i form eller farge. Det kan være produkter som ikke har tålt lagring, overproduksjon eller lav etterspørsel pga. sesongsvingninger.
Nedenfor vises verdikjeden med oppdeling av matsvinn til de internasjonale betegnelsene Food Loss og Food Waste for å vise hvilken type matsvinn som oppstår hvor. Dette prosjektet vil i stor grad bevege seg innenfor Food Loss området.

Bedriftens investering

Hele organisasjonen deltar
#Ledelse #HR #Marked #Bærekraft #Samfunnsansvar

Verdi
-Verdien av arbeidsplassen, kolleger, rekruttering, hva vi tror på og hva vi står for.
-Verdi for merkevaren, hva som kjennetegner selskapet og samfunnsbidrag.
-Verdi for den ansatte. Man blir utfordret og får større bevissthet til mat og matsvinn.

SNW leveranse
-Matredder abonnement for alle ansatte.
-Foredrag av kunnskapsrike forskere, skribenter og mat elskere.
-Engasjements foredrag, arrangement, matlaging og aktiviteter.
-Rapport som viser innsats og innvirkning på FN's Bærekraftsmål.

#Bærekraftipraksis er et prosjekt som omfatter alle avdelinger i hele organisasjonen. Vi anbefaler at det inngår i eksisterende budsjett og fordeles mellom merkevarebygging, gaver til ansatte, HR, bærekraft, samfunnsansvar og medarbeider utvikling.

Deltakelse i #Bærekraftipraksis er en investering på kr. 500.- pr. ansatt pr. år.
Utvalgte inviterte bedrifter.

En satsing på #Bærekraftipraksis
er en investering i bedriftens fremtidige verdi.

Stig Jacobsen
CEO Sharenotwaste AS.
Kontakt SNW

Informasjonsfolder om #Bærekraftipraksis

Video om Fuud